Het CIV Food Noord

In het Centrum voor Innovatief Vakmanschap CIV Food Noord werken bedrijven uit de Food en Feed sector samen met opleiders en overheden aan een groot aantal ontwikkelingen, met name gericht op het Human Capital. Voorbeelden van projecten zijn: slagvaardig MBO en de ontwikkeling van een cross-over opleiding tussen procestechniek en voedingstechnologie, waar bij veel bedrijven vraag naar is.

Lees alles over deze ontwikkelingen op www.civ-food-noord.nl