Opleidingen procestechniek

Opleidingen procestechniek

gaan het tweede jaar in

MBO Life Sciences biedt voor de werelden van Food en Water veel opleidingen aan op het gebied van water- en foodtechnologie, procestechniek (operators), laboratoriumtechniek (analisten en laboranten) en beheerders. Vele bedrijven gaven aan dat in dit spectrum een meer technische opleiding ontbreekt. Er is een zeer groot tekort aan goede procestechnici.

Om die reden is MBO Life Sciences, samen met de techniekopleidingen van het Friesland College, in augustus 2015 gestart met een opleiding technicus procestechniek op niveau 4 (Algemene Operationele Techniek). Er wordt gewerkt vanuit de werkelijke beroepspraktijk met wisselende thema's. De eerste periode van 10 weken ging over bierbereiding. Onze studenten hebben eerst zelf bier gebrouwen en zijn toen begonnen aan het bouwen van een frieslandcampina3-technicus-operator.jpgbrouwketel met temperatuur regeling. In de  tweede periode stond de afvalwaterzuivering van Wetterschip Fryslân in Leeuwarden centraal. Er zijn metingen verricht en de installatie werd helemaal doorgespit. De derde periode gaat over consumptie ijs. Bij het bedrijf Holiday ice in St. Nicolaasga werken we een aantal verbetervoorstellen uit en maken studenten kennis met het proces van ijs maken. Gaandeweg leer je op deze manier alles over het proces en de techniek.

De opleiding technicus procestechniek (AOT) is gericht op mensen die technische apparatuur kunnen onderhouden en storingen kunnen oplossen, voor banen waarin een zeer groot tekort is aan vakmensen. Om die reden bieden we sinds 2015 de opleiding Allround Technicus Procestechniek aan. We richten ons hierbij hoofdzakelijk op de food-, water- en chemische industrie. Kijk verder bij de wereld van de procestechniek.
 

 

 

Terug