Uitreiking eerste brevetten Onderwaterdronepiloot een feit

Uitreiking eerste brevetten Onderwaterdronepiloot een feit

De eerste lichting afgestudeerden van de module Onderwaterdronepiloot heeft hun brevet ontvangen.

MBO Life Sciences en hogeschool Van Hall Larenstein zijn vorig studiejaar gestart met de module Onderwaterdronepiloot, waaraan zowel derdejaars studenten Milieu-onderzoeker van MBO Life Sciences als hbo-studenten Milieukunde van Van Hall Larenstein deelnamen. De feestelijke uitreiking van de certificaten vond vorige week plaats.

Tijdens de module hebben de studenten geleerd hoe een onderwaterdrone werkt en wat ze ermee kunnen doen. Naast de theorie was er in het opleidingstraject ook ruimte voor praktijk. Tijdens de velddagen gingen de studenten echt met de drone aan de slag. Zo zetten ze de drone in bij zichtinspecties van kades (in samenwerking met Wetterskip Fryslan) en deden de studenten onderzoek naar de ecologie en waterkwaliteit. De hbo-studenten gebruikten de drone om data te verzamelen over bijvoorbeeld de waterkwaliteit in bepaalde gebieden. Studenten moesten naast de basisvaardigheden voor het gebruik van de onderwaterdrones een meetplan maken, data verzamelen en analyseren. 

Omrop Leo heeft een filmpje gemaakt over de uitreiking, dat je hier kunt zien.

Type drones
De studenten werken met twee typen onderwaterdrones. De stabiele drone (met het uiterlijk van een minionderzeeër) wordt met name gebruikt voor het bepalen van de waterkwaliteit door middel van diverse sensoren. Deze drone meet frequent (vaak elke 10 seconden) de volgende parameters: zuurstof, temperatuur, nitraat en geleidbaarheid. De 8 kilo zware drone is gemaakt van kunststof en 75 centimeter lang. De drone is geschikt om op specifieke onderzoekslocaties stabiele waterkwaliteitsmetingen uit te voeren zonder dat de bewegingen van de drone de metingen kunnen beïnvloeden. Het tweede type drone is kleiner en wendbaarder. Deze drone maakt videobeelden van de ecologische toestand op grote diepte. Hiervoor kunnen op de drone naast sensoren ook duiklampen en camera’s worden bevestigd.


Op initiatief van het Lectoraat Duurzame Watersystemen van VHL wordt de module vormgegeven in nauwe samenwerking met MBO Life Sciences, die de module op mbo-niveau ontwikkelen en uitvoeren. Daarnaast is Indymo als leverancier betrokken en is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) verantwoordelijk voor de leiding van het project.

Terug