Holwerd aan Zee genomineerd voor LC Awards

Holwerd aan Zee genomineerd voor LC Awards

Peter, Willem en Hein, 4e jaars Water & Milieu van MBO Life Sciences zijn genomineerd voor de LC-Awards! Zij voerden onderzoek uit naar de bruikbaarheid van klei bij de aanleg van een verbinding tussen de Waddenzee en het achterland van Holwerd.

Peter, Willem en Hein, vierdejaars studenten Water & Milieu bij MBO Life Sciences onderzochten de bruikbaarheid van klei bij de aanleg van een verbinding tussen de Waddenzee en het achterland van Holwerd. De uitkomst betekent voor het project Holwerd aan Zee een mogelijke besparing van meer dan 10 miljoen euro! Dit project is daarom genomineerd voor de LC Awards. Ze kunnen uw stem goed gebruiken. Bekijk hier het filmpje en breng uw stem uit.

Wat kan er met de grond van het spoelmeer gedaan worden
"Holwerd aan Zee is een project waarbij bewoners, ingenieurs, ondernemers kunstenaars en natuurliefhebbers enthousiast aan de slag gaan om Holwerd meer leefbaar te maken. Een onderdeel hiervan is het creëren van een ''spoelmeer''. Dit meer kan de slibhuishouding in de vaargeul tussen Holwerd en Ameland schoon houden en wordt in de toekomst een bron van recreatie, iets waar de bewoners en bedrijven enthousiast van worden!", aldus de studenten.

De projectgroep kreeg van Jan Zijlstra (van de werkgroep Holwerd aan Zee) de vraag wat er met deze grond gedaan kan worden als het uitgegraven wordt. Een interessant onderwerp waar studenten in de bodem- en watersector maar al te graag mee aan de slag gingen.

Boringen tot soms wel 6 meter diep
Na een uitgebreid vooronderzoek, het handmatig plaatsen van ongeveer 30 boringen tot soms wel 6 meter diepte en de hulp van experts uit het vakgebied zijn ze tot de conclusie gekomen dat er een besparing te behalen valt van 10 tot 15 miljoen(!) euro aan klei die vrijkomt uit dit gebied. Deze klei kan ingezet worden voor dijkversterking, Dit is goed voor het milieu aangezien het niet uit andere verre landen geïmporteerd hoeft te worden.

Peter: "het belangrijkste is dat we hierdoor Holwerd leefbaar maken. Het bedrag dat wij berekend hebben uit ons onderzoek heeft een grote invloed op het laten slagen van een project van deze categorie.Wij als mbo-studenten hebben laten zien dat je door het gebruik van eigen connecties en de opgedane kennis uit de praktijk een mooi resultaat kunt behalen."

Op dinsdag 12 juni vindt in het Atrium van de Leeuwarder Courant de finale plaats, waar de studenten hun project zullen presenteren.
 

Terug