Met wendbare vakmensen inspelen op de arbeidsmarkt

Met wendbare vakmensen inspelen op de arbeidsmarkt

Artikel uit de Leeuwarder Courant van 25-01-2019, van Karin de Mik: Met wendbare vakmensen inspelen op de arbeidsmarkt. De vraag naar specialistische en flexibele vakmensen neemt in de toekomst toe. Ondernemers willen hen het liefst opleiden binnen het eigen bedrijf.

Door de voortschrijdende automatisering veranderen functies van inhoud. Het project ‘Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties’ moet op deze tendens inspelen.

De aftrap vond gisteren plaats in Leeuwarden. Acht bedrijven uit de water- en voedingsmiddelensector, waaronder FrieslandCampina, Royal Smilde en Lamb Weston werken in het project samen met mbo-instellingen Friesland College en Nordwin College. Het doel is om nieuwe wendbare vakmensen op te leiden en zo te anticiperen op een snel veranderende arbeidsmarkt. Leren en werken versmelten meer en meer. Wendbaar betekent in dit verband om- en bijscholen.

De provincie Fryslân en het Ministerie van OCW steken 1 miljoen euro in het project. Manager Jan Helms van zuivelconcern FrieslandCampina noemde resultaatgericht, initiatiefrijk en goed kunnen samenwerken als belangrijkste eigenschappen van een wendbare medewerker.

Volgens Carlo Segers van het Friesland College is de schaarste op de arbeidsmarkt blijvend. ,,Er is nu al een tekort aan goede koks en bouwlieden." De komende jaren zal als gevolg van de robotisering en automatisering het werk inhoudelijk veranderen.

Bij waterbedrijf Vitens is de procesoperator er nu voor zowel bediening als onderhoud van drinkwaterinstallaties. Straks komen daarvoor een aparte procescontroller en een procestechnicus.

Verder werd bekend dat er een Social Lab wordt opgericht. Daar kunnen gedurende drie jaar in totaal zestig mensen met en zonder baan een experimentele praktijkgerichte mbo-opleiding volgen. De krapte op de arbeidsmarkt moet zo deels worden opgevangen.

Kijk op de site voor meer informatie: http://wvlo.nl/

Terug