Bûtenfjild Feanwâlden proeftuin voor ‘veenweideprobleem'

Bûtenfjild Feanwâlden proeftuin voor ‘veenweideprobleem'

Studenten van hebben op woensdag 9 december veenmos aangebracht op een drijvende bamboemat in het Bûtenfjild.

Bron: https://www.rtvnof.nl/video-butenfjild-feanwalden-proeftuin-voor-veenweideprobleem/

FEANWÂLDEN – Studenten van het Nordwin College hebben op woensdag 9 december veenmos aangebracht op een drijvende bamboemat in het Bûtenfjild. 

In het natuurgebied worden verschillende teelbedden ingericht om onderzoek te doen naar gewassen die in natte Friese veenweidegebieden goed kunnen groeien. Het probleem is dat veenweidegebieden zakken als ze niet nat genoeg zijn , maar de boeren kunnen door het natte veenweidegebied de koeien niet meer kwijt.

Om bodemdaling te voorkomen en boeren met veel veenweidelandschap perspectief te bieden, wordt er onderzoek gedaan naar onder andere veenmos. ,, Veenmos is een plant die bij hele hoge waterpeilen kan groeien en juist op een veenbodem en dat is wat we moeten hebben”, aldus Ernst Oosterveld, ecoloog Altenburg & Wymenga. Op een drijvende bamboemat hebben studenten van het Life Sciences veenmos aangebracht. Het idee is dat op de bamboe het veenmos altijd genoeg water heeft, maar geen last van wisselende waterstanden. Gewoon op de grond lukt het niet altijd: te droog of juist veel te nat zodat het onder water verdwijnt.

Terug