Gezond en vers eten voor minima in Friesland

Gezond en vers eten voor minima in Friesland

Afgelopen week zijn de eerste 1000 fruitbomen en struiken met de hulp van Nordwin College geplant.

In Nieuwehorne is afgelopen week door Stichting Sociaal en Vitaal de eerste stap gezet naar lokaal, gezond en vers eten voor minima gezinnen in Friesland. Afgelopen week zijn de eerste 1000 fruitbomen en struiken met de hulp van Nordwin College geplant, waarvan de laagste inkomensgroepen in de nabije toekomst de vruchten kunnen plukken.

De stichting, die 10 hectare landbouwgrond in gebruik heeft gekregen in Nieuwehorne, wil er samen met haar partners voor zorgen dat verse, natuurlijke voedselproducten ook bereikbaar zijn voor de laagste inkomensgroepen.

Samenwerking onderwijs
“We zijn ongelofelijk blij met onze samenwerking met Nordwin College. De studenten hebben ons, onder leiding van de docenten, enorm geholpen met deze omvangrijke operatie,” aldus Loraine Westerneng, de coördinator die namens de stichting alle projectactiviteiten vormgeeft. “Dit is een mooie start om in al onze activiteiten het onderwijs een belangrijke rol te geven.”

Iedere dag vers en gezond eten
Het is de bedoeling dat vanaf de zomer 50 gezinnen wekelijks van verse groenten, aardappelen en eieren kunnen genieten. In de toekomst zal worden opgeschaald. De stichting streeft ernaar om samen te werken met diverse partijen waaronder gemeenten zodat het initiatief verbonden kan worden aan een meer effectief sociaal overheidsbeleid.

Over Stichting Sociaal en Vitaal
Gezond eten is belangrijk om je goed te voelen en ziektes te voorkomen. Toch is het voor veel mensen in Nederland niet makkelijk om de gezonde voedingskeuzes te maken. In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voor hen is het niet altijd mogelijk om voor gezond, lokaal en vers eten te kiezen. Stichting Sociaal en Vitaal wil daar verandering in brengen.

Plantdag Stichting Sociaal en Vitaal 1.jpg

Noot voor de redactie Kijk voor meer informatie op www.sociaalenvitaal.nl

Terug