Adviseur leefomgeving (niveau 4)

DUUR: 4 JAAR         START: AUGUSTUS 2019

Wat doe je?
Als milieu adviseur ben je een belangrijke spil tussen de overheid, burger en het bedrijfsleven. Je werkt voor een bedrijf, gemeente, provincie of waterschap op het gebied van het milieu.
Je voert milieu controles uit bij bedrijven en afhankelijk van je constateringen breng je adviezen uit ter verbetering van de bedrijfsvoering.
Samen met het bedrijf denk je na over oplossingen van eventuele problemen. Maar indien nodig spreek je het bedrijf ook aan op zijn verantwoordelijkheden die afgesproken zijn in vergunningen, of je bespreekt een verbeterplan met hen.
Je bent werkzaam op de gebieden, geluid, bodem, water, afval, bouwtoezicht en flora en fauna.

Diploma
Je behaalt in 4 jaar het diploma Advies en Onderzoek leefomgeving met profiel Adviseur leefomgeving. (cebonr. 25582)

Waar werk je?
Een baan bij een gemeente, een waterschap, bij diverse uitvoeringsdiensten, bij advies bureaus (Antea, Tauw, Arcadis) of bij een groot bedrijf die een eigen milieuadviseur in dienst heeft.

Doorstroommogelijkheden
Na de opleiding kun je doorstromen naar een HBO-opleiding. Voorbeelden zijn:  Hogeschool van Hall Larenstein met de opleiding Milieukunde, Land en watermanagement, Kust- en zeemanagement of Plattelandsvernieuwing.