Vakexpert Voeding en Voorlichting (niveau 4)

Food-AeresBeschrijving van de opleiding

Als vakexpert voeding en voorlichting leer je welke invloed voeding op de gezondheid van de mens en de omgeving heeft. Het gaat dan over de invloed van de bodem op de voedingsproducten, de invloed van de bereidingswijze op het voedingsproduct en de rol van bedrijven en instellingen hierin. Een onderdeel van de opleiding is het leren zoeken naar de verbinding die je kunt leggen tussen de verschillende schakels in de voedselketen. Je gaat aan de slag met opdrachten vanuit bedrijven en instellingen die een duurzaamheids-, gezondheids- of een ander vraagstuk hebben op het gebied van voeding. Daarnaast leer je de basis van de ontwikkeling en bereiding van voedingsmiddelen kennen. Als vakexpert voeding en voorlichting voer je onderzoek uit onder begeleiding van je leidinggevende. Je werkt zelfstandig en je bent verantwoordelijk voor de voortgang van het werk. Je bent op de hoogte van economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en houdt hier rekening mee. Je hebt kennis van het werken met laboratoriumapparatuur. Na de uitwerking van je onderzoek stel je een plan op en adviseer je over een verbetering van het werkproces. Ook leer je verschillende gespreksvormen kennen die je kunt toepassen bij afspraken met klanten, producenten en afnemers over het gebruik van voedsel.

Mogelijke beroepen

Je werkt als vakexpert voeding en voorlichting als zelfstandige of je bent in dienst bij bedrijven of instellingen die een duurzaamheids-, gezondheids- of een ander vraagstuk hebben op het gebied van voeding. Bijvoorbeeld overheidsinstellingen, gezondheidsinstellingen, verzorgingshuizen of bedrijven in de foodsector.

Toelatingseisen
MBO Life Sciences hanteert een toelatingsbeleid voor alle opleidingen. Lees hier meer over de toelatingsprocedure en -eisen.

Kosten
​Klik hier voor een overzicht van de opleidingskosten.

Duur van de opleiding
De opleiding Vakexpert Voeding en Voorlichting duurt drie jaar.

Doorstroom

Met een diploma vakexpert voeding en voorlichting kun je door leren op verschillende hbo-opleidingen, bijvoorbeeld in de gezondheid, voeding, diëtetiek en communicatie. Natuurlijk kun je ook gaan werken.