Vakexpert voeding en technologie (niveau 4)

Wat doe je tijdens je opleiding? 
Het eerste jaar is een basisjaar waar je kennismaakt met de verschillende werelden van MBO Life Sciences, deze werelden kom je later in het werkveld namelijk ook weer tegen. Hierin werk je aan thema’s zoals waterzuivering, laboratoriumtechnieken en zuivel. 

De daaropvolgende jaren leer je de ontwikkeling, kwaliteitsborging en bereiding van voedingsmiddelen kennen. Je gaat onderzoek doen naar het proces van de productiemethodes, ingrediënten en verpakkingen. Hierbij leer je verschillende procestechnieken kennen passend bij de bereiding van voeding. Een fout in de productie mag niet leiden tot smaakverandering of nog erger tot gevaren voor de gezondheid. Hiervoor zijn scherpe regels opgesteld. 

Aan de hand van de procestechnieken die je hebt toegepast leer je ook kwaliteitsbeoordelingen uitvoeren, deze kunnen zowel chemisch als microbiologisch zijn. Daarnaast leer je verbanden te leggen en beslissingen te nemen om het gehele voedingsproces te optimaliseren. frieslandcampina1-controlroom.jpg

Wat doe je na je opleiding?
Binnen het bedrijf ben je de vakexpert als het gaat om productbereiding. Je weet precies hoe een product moet worden gemaakt en je bent op één of meerdere afdelingen verantwoordelijk als het gaat om de productkwaliteit en het productieproces. Als technoloog denk je samen met andere collega’s na over het optimaliseren van het gehele proces: van grondstof tot eindproduct. 
 
Je zorgt ervoor dat het product voldoet aan de kwaliteitseisen, rekening houdend met smaak, voedselveiligheid en voedselverspilling. Je neemt deel aan verbeterprojecten binnen het bedrijf, soms als projectleider. Ook kun je werken op een research afdeling waar nieuwe producten worden ontwikkeld. 

Waar werk je
Je werkt als vakexpert voeding en technologie in de foodsector bij ambachtelijke, internationale of industriële bedrijven op het gebied van zuivel, bakkerij, dranken, groente, fruit, zoetwaren en vleesverwerking. Bijvoorbeeld in de zuivel bij CSK Food Enrichment, FrieslandCampina, Fonterra, Royal A-ware, Ausnutria-Hyproca, en voorbeelden van de andere voedingssectoren zijn: Cloetta, Leaf, Koopmans koninklijke meelfabrieken, Royal Steensma, Royal Smilde, Lamb Weston, Euroma.

Kans op werk
​Voor deze opleiding is de kans op werk zeer goed. In de nabije toekomst zijn er in de diverse voedingsbedrijven veel vacatures op niveau 3 en 4.

Diploma
​Je behaalt het diploma Vakexpert voeding en technologie (25460). Dit is een mbo-diploma op niveau 4.

Duur van de opleiding
De opleiding Vakexpert voeding en technologie duurt 3 jaar.

Toelatingsprocedure en -eisen
MBO Life Sciences hanteert een toelatingsbeleid voor alle opleidingen. Lees hier meer over de toelatingsprocedure en -eisen.

Doorstroommogelijkheden
Je kunt doorstromen naar verschillende hbo-opleidingen bijvoorbeeld in de richting van voeding, technologie of kwaliteit. 

Kosten
​Klik hier voor een overzicht van de opleidingskosten.