Onderzoeker leefomgeving (niveau 4)

Beschrijving van de opleiding

Als onderzoeker leefomgeving voer je onderzoek uit naar antea-2112 jongen controleert grond-klein.jpgverontreiniging van (water)bodems, water en lucht in verband met een vergunningsaanvraag. Met als doel advies te kunnen geven over (eenvoudige) kwaliteitsverbeteringen of omgevingsvergunning. Zoals uitvoering van water- en bodemsanering. Afspraken moeten worden nageleefd en nieuwe technieken moeten worden bedacht om gezond en prettig te kunnen leven. Het gaat over schone bodem, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, etc. Er is sprake van beheer, zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt en van technologische ontwikkelingen, waarbij vooral zaken spelen als duurzaamheid, nieuwe energiebronnen, etc. Als onderzoeker leefomgeving neem je bodem-, water- en luchtmonsters, je analyseert uitkomsten en schrijft rapporten. Je werkt nauwkeurig en je hebt aandacht voor veiligheid. Je kunt daarbij omgaan met opdrachtgevers, publiek en de weerstand die je in sommige situaties ervaart. Je bent op de hoogte van economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en houdt hier rekening mee.

Mogelijke beroepen

Je komt te werken binnen een bedrijf, gemeente, provincie of voor een gespecialiseerd advies- of ingenieursbureau.

Toelatingsprocedure en -eisen
MBO Life Sciences hanteert een toelatingsbeleid voor alle opleidingen. Lees hier meer over de toelatingsprocedure en -eisen.

Kosten
​Klik hier voor een overzicht van de opleidingskosten.

Duur van de opleiding
De opleiding Onderzoeker Leefomgeving duurt 4 jaar.

Vervolg na je studie

Met een diploma adviseur leefomgeving kun je door leren op verschillende hbo-opleidingen, bijvoorbeeld in de richting milieukunde, land- en watermanagement, kust- en zee management of plattelandsvernieuwing. Natuurlijk kun je ook gaan werken.