Toelatingsprocedure Studiejaar 2018-2019

De procedure is als volgt:

 1. In het studiejaar 2018-2019 kunnen maximaal 28 studenten worden toegelaten voor het eerste jaar van de opleiding chemisch-fysisch analist en kunnen maximaal 28 studenten voor het eerste jaar van de opleiding biologisch-medisch analist worden toegelaten.
 2. Voor toelating tot het eerste jaar van de overige opleidingen geldt geen maximum aantal studenten.
 3. De sluiting van de aanmelding is op 1 april 2018 (Wet Toelatingsrecht).
 4. Voor de aspirant-studenten worden intake-activiteiten in groepsverband georganiseerd. Deelname aan de intake-activiteiten is verplicht.
 5. Indien gewenst kan de aspirant-student na de intake een test aanvragen om meer inzicht te krijgen in zijn of haar geschiktheid voor de opleiding. Deze test is vrijwillig.
 6. Na het doorlopen van de (verplichte) intake en eventueel de (vrijwillige) test kan de asprirant-student schriftelijk een studiekeuze-advies aanvragen. Het studiekeuze-advies geeft een (niet-bindend) advies met betrekking tot de haalbaarheid van de gekozen studie.
 7. Als na deze intakeprocedure sprake is van overschrijding van het maximum aantal van 28 aanmeldingen voor de opleiding chemisch-fysisch analist, wordt er geloot. Dit geldt ook voor de opleiding biologisch-medisch analist, als sprake is van overschrijding van het maximum aantal van 28 wordt er geloot.

Lotingsprocedure voor de opleidingen Biologisch Medisch Analist en Chemisch Fysisch Analist

 1. Per opleiding wordt een lijst gemaakt van studenten die elk een uniek nummer toegewezen krijgen.
 2. Op de lijst staan de studenten die zich voor 1 april 2018 hebben aangemeld en die hebben deelgenomen aan de intake-activiteiten. [1]
 3. Deze lijsten worden bij de notaris (mr. F. Keuning van De Haan Advocaten & Notarissen) neergelegd. 
 4. De loting vindt plaats op vrijdag 6 april 2018.
 5. Na de loting worden de studenten die mee hebben geloot en hun ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte gebracht. 
 6. Om definitief te worden toegelaten is het behalen van het diploma vereist.
 7. De studenten die zijn uitgeloot (niet ingeloot) worden op een wachtlijst geplaatst, waarbij de volgorde van loting bepalend is voor plaatsing. De studenten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van dit volgnummer. Wanneer een ingelote student uitvalt, zal de eerstvolgende op de wachtlijst van de betreffende opleiding alsnog worden toegelaten. De student zal hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
 8. Studenten die zich na 1 april 2018 hebben aangemeld krijgen een volgnummer in volgorde van aanmelding aansluitend op het laatste nummer van de wachtlijst na loting.
 9. Studenten die alsnog in aanmerking komen voor plaatsing worden hierover geïnformeerd op:
  4 juni 2018;
  25 juni 2018;
  9 juli 2018.

[1] Een student die zich voor 1 april 2018 heeft aangemeld, maar waarvoor de datum van de intake na 6 april ligt, staat op de lijst en doet dus mee aan de loting. Deelname aan de intake blijft verplicht voor toelating.

 

Mogelijke vragen n.a.v. de toelatingsprocedure
 

Vraag: Kan ik me aanmelden voor meer dan één opleiding?
Antwoord: Ja, dat kan

Vraag: Is er na het eerste leerjaar van één van de opleidingen van MBO Life Sciences de mogelijkheid door te stromen naar het tweede leerjaar van chemisch-fysisch analist of biologisch-medisch analist?
Antwoord: De kans om door te stromen naar een van deze twee opleidingen is heel klein. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Vraag: Ik sta nu op de wachtlijst van vorig jaar. Heb ik voorrang bij inschrijving voor dit studiejaar?
Antwoord: Nee, je kunt je opnieuw aanmelden en de intakeprocedure doorlopen.

Vraag: Kan ik met mijn havo-diploma ook in het tweede leerjaar instromen?
Antwoord: Dit kan voor de opleiding van Water & Milieu. Bij biologisch-medisch analist en chemisch-fysisch analist alleen als er plaats is. Bij voeding is het niet mogelijk in te stromen in het tweede leerjaar.

Vraag: Ben ik met een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 toelaatbaar?
Antwoord: Ja, dan ben je toelaatbaar voor het eerste leerjaar. Uiteraard moet je dan wel meedoen aan de intake en indien van toepassing, de loting.