Toelatingsprocedure Studiejaar 2022-2023

De procedure is als volgt:

  1. Voor toelating tot het eerste jaar geldt geen maximum aantal studenten (wijzigingen onder voorbehoud).
  2. De sluiting van de aanmelding is normaliter op 1 april (Wet Toelatingsrecht).
  3. Voor de aspirant-studenten worden intake-activiteiten in groepsverband georganiseerd. Deelname aan de intake-activiteiten is verplicht.
  4. Indien gewenst kan de aspirant-student na de intake een test aanvragen om meer inzicht te krijgen in zijn of haar geschiktheid voor de opleiding. Deze test is vrijwillig.
  5. Na het doorlopen van de (verplichte) intake en eventueel de (vrijwillige) test kan de asprirant-student schriftelijk een studiekeuze-advies aanvragen. Het studiekeuze-advies geeft een (niet-bindend) advies met betrekking tot de haalbaarheid van de gekozen studie.

Mogelijke vragen n.a.v. de toelatingsprocedure

Vraag: Kan ik me aanmelden voor meer dan één opleiding?
Antwoord: Ja, dat kan

Vraag: Kan ik met mijn havo-diploma ook in het tweede leerjaar instromen?
Antwoord: Dit is zeker bespreekbaar, graag gaan wij met jou in overleg hierover.  

Vraag: Ben ik met een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 toelaatbaar?
Antwoord: Ja, dan ben je toelaatbaar voor het eerste leerjaar. Uiteraard moet je dan wel meedoen aan de intake en indien van toepassing, de loting.