Verhoging van het gewenste mbo-opleidingsniveau en de vraag naar flexibiliteit van de inzet van medewerkers maakt dat we bij- en nascholing op een nieuwe manier inrichten. Maatwerk, kwaliteit en effectiviteit zijn belangrijk in het leren, Daarnaast is kosteneffectiviteit en waar mogelijk verkorting van de leertijd van belang. Door een flexibel systeem van bedrijfsopleidingen, e-learning en e-coaching kan MBO Life Sciences voldoen aan deze vraag. Hierin zijn inhoudelijk technologische en technische onderdelen geïntegreerd (groen en grijs) en bestaat een keuze uit verschillende begeleidingsvormen: van klassikaal tot leren op afstand, naar de wens van bedrijf en student in te richten. Basis hierbij vormt het principe van het praktisch leren.

Toepassing van visie in BBL
BBL-studenten werken met het Check in-Check out systeem. s' Ochtends check je in op school en bepaal je samen met je docent aan welke leerdoelen je gaat werken en hoe je dit gaat leren. Aan het eind van de dag kijk je samen met je docent in hoeverre je jouw doelen hebt bereikt en hoe je verder kan. We noemen dit "Check in- Check out".  Je hebt daarbij keuzevrijheid in de vorm van leren en hebt invloed op jouw eigen leerproces. Je zoekt zoveel mogelijk aansluiting bij de praktijk en die van jouw leerbedrijf en past de opgedane kennis en vaardigheden direct toe in jouw werk.

terug naar overzichtspagina bedrijven