Vakexpert voeding en technologie BBL (niveau 4)

Wie ben je?
Je bent een medewerker die een functie uitvoert of wil uitvoeren op niveau 4. Je werkt in productie of productontwikkeling in de Food of Feed. Je bent ambitieus en gemotiveerd om jezelf te ontwikkelen.

Waar wil je naartoe?
Je wilt een expert worden op het gebied van voeding en technologie. Je wilt meer doen met kwaliteitszorg, optimaliseren en verbeteren van product, proces, productierendementen etc. Je wilt zelfstandig aan de slag met je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je zorgt daarom dat je weet waar je werk aan moet voldoen en je gaat aan de slag met je persoonlijke leerdoelen. Je neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van je werk. Je controleert dit zelf en doet voorstellen ter verbetering. Je neemt het initiatief in de coaching.

Hoe kom je daar samen met ons?
Je werkt volgens een vaste structuur. Je stelt samen met je coach doelen vanuit de praktijk en het kwalificatiedossier. Daarna maak je een plan om die doelen te bereiken en voer je dit plan uit. Je doet dit op een manier die aansluit bij jou en jouw leerbedrijf. Je gebruikt bronnen, je zoekt door totdat je duidelijkheid hebt. Als je vastloopt probeer je er eerst zelf uit te komen. Kom je er niet uit? Gebruik dan de rest van de klas en je docent ook als bron. Je reflecteert samen met je coach op de door jouw uitgevoerde acties, zodat je tijdig kan bijsturen.

Kernwoorden:
's Ochtends check je in op school en bepaal je samen met je docent aan welke leerdoelen je gaat werken en hoe je dit gaat leren. Aan het eind van de dag kijk je samen met je docent in hoeverre je jouw doelen hebt bereikt en hoe je verder kan. We noemen dit "Check in- Check out". Je hebt daarbij keuzevrijheid in de vorm van leren en hebt invloed op jouw eigen leerproces. Je zoekt zoveel mogelijk aansluiting bij de praktijk en die van jouw leerbedrijf en past de opgedane kennis en vaardigheden direct toe in jouw werk.

Onderdelen van de opleiding zijn:
Er zijn beroepsgerichte vakken, algemene vakken en keuzedelen.

Beroepsgericht:
Basisdeel; Kerntaak “Zorgdragen voor voedsel (voor mens en/of dier)”
Profieldeel; Kerntaak “Optimaliseren (bereidings)proces”, Medewerker gericht op productie of Medewerker productontwikkeling

Algemeen:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands (3F)
 • Engels (B1/A2)
 • Rekenen (3F)

Keuzedelen:
15% van de opleiding bestaat uit keuzedelen. Voor een niveau 4 opleiding moeten er 3 worden gekozen uit het onderstaande aanbod.

 • Productietechniek geschikt voor N4
 • World Class Manufacturing
 • Lean en creatief
 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Verpakken van levensmiddelen
 • Ondernemend gedrag N3/4
 • Inspelen op innovaties geschikt op N4

Duur van de opleiding
De nominale studieduur van deze opleiding is 3 jaar. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring zijn er mogelijkheden om te versnellen.Een schooljaar bestaat uit ca 30 lesdagen.

Diploma
Je behaalt met deze opleiding het diploma vakexpert Voeding en technologie (crebo 25463)

Kosten
​Klik hier voor een overzicht van de opleidingskosten.

Wat heb je nodig om aan deze opleiding te beginnen?
Een BBL-opleiding sluit aan bij je werk. Je kunt beginnen als je een baan hebt bij een erkend leerbedrijf in de sector Food of Feed (www.s-bb.nl). Je moet afspraken maken met je leidinggevende. Afhankelijk van opleiding en ervaring bepalen we tijdens de intake in overleg met jou of je kunt starten. De intake speelt een belangrijke rol, dus bereid je hier goed op voor.

Omdat er veel gewerkt wordt met de computer voor het onderzoeken en ontsluiten van bronnen en voor het maken en inleveren van verslagen en presentaties is een eigen laptop noodzakelijk.