Procedure BBL en Incompany-opleidingen

Open Inschrijving
Aankomend studenten die zich willen inschrijven voor een BBL-opleiding met open inschrijving, kunnen zich aanmelden via deze link. Het is mogelijk om gedurende het studiejaar op meerdere momenten in te stromen. Afhankelijk van het te volgen programma, wordt in overleg voor een goed moment gekozen.

Na aanmelding via de website, krijgt de aanmelder een (digitale) toets Nederlands en Rekenen. Hierna ontvangt de aankomend student een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken, wat de resultaten van de toetsen zijn, wat de beste leerroute is en ten slotte volgt een studie-advies.

Incompany aanmelding
Voor groepen medewerkers met een opleidingsbehoefte, ontwikkelen wij graag een opleidingstraject. Onze accountmanager bespreekt het te volgen traject, waarna we een opleiding, evt. in combinatie met maatwerk opstellen. Hier leest u meer over ons Incompany-aanbod.