WATER is overalcloudwater-250.jpg

Slimme oplossingen voor wateroverlast. Energie halen uit afvalwater. Een apparaat om van zout water zoet water te maken. Sensoren die waarschuwen als er ziekteverwekkers in het drinkwater zitten. Er wordt aan gewerkt in de wereld van water.

Je doet de kraan open en er komt schoon water uit dat je veilig kunt drinken. Dankzij dijken en afwateringssystemen houden we onze voeten droog. We zuiveren ons afvalwater voordat het in de plassen en kanalen terecht komt. Vanzelfsprekend, toch? Misschien wel in Nederland, maar zeker niet overal in de wereld. Er komt ook in Nederland heel wat bij kijken om dit voor elkaar te krijgen.

 

Welkom in de wereld van Water

Opleidingen voor een baan in de wereld van water

 

wetterskip10-rwzibediening.jpg

Kies je voor watermanagement, dan houd je je bezig met het beheer van het waterpeil, de dijken en de natuur. Je gaat aan de slag bij waterschappen, waterzuiveringsinstallaties en ingenieursbureaus.

Het klimaat verandert
Zo langzamerhand dringt het tot iedereen door: het klimaat verandert. Ook dicht bij huis hebben we er mee te maken. Op veel plaatsen in Nederland kan het riool extreme neerslag niet verwerken, met ondergelopen straten en kelders als gevolg. We hebben vaker te maken met extreme warmte of droogte. Hoe gaan we daarmee om? Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat we het teveel aan regenwater opvangen, zodat we dat kunnen gebruiken in tijden van droogte? Allemaal vragen waar de wereld van water zich mee bezighoudt.

WaterCampus Leeuwarden
MBO Life Sciences maakt deel uit van de doorlopende leerlijn van WaterCampus Leeuwarden. Hier sluiten mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs op elkaar aan.

Met de internationale samenwerking die vanuit WaterCampus Leeuwarden wordt georganiseerd en gestimuleerd, wordt bijgedragen aan het oplossen van de wereldwaterproblemen. Stap in op het mbo en ga door tot jouw hoogste niveau!

CIV Water
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water is opgezet door MBO Life Sciences. Samen met  onderwijs- en bedrijvenpartners ontwikkelt CIV Water  innovatieve in-, om- en bijscholingstrajecten op het gebied van water. Centraal staat de wens van bedrijven en overheden. Docenten en inhoudsexperts vanuit het werkveld ontwikkelen samen een opleiding op mbo-niveau.

Juist in de verbinding van deze “werelden” speelt CIV Water een belangrijke rol. De kennis die wordt opgedaan in de samenwerking met het werkveld geeft voeding aan innovaties in de reguliere mbo-opleidingen.

Meer weten over CIV Water? Klik dan hier.

Meer weten?
Wil je meer weten over onze andere werelden? Klik dan hier