Procesoperator B voeding  BBL (niveau 3)

Wat leer je
Een BBL-opleiding sluit aan bij het beroep dat je uitoefent. In deze opleiding leer je over hoe je in verschillende productieprocessen apparatuur bedient, instelt en onderhoudt. Daarnaast leer je aan welke regels je te houden hebt en hoe je controles uitvoert op het product en het productieproces.  De nadruk ligt op de technische apparatuur: je bewaakt de procesbesturing en stelt deze bij als dat nodig is. Natuurlijk heb je ook een brede algemene kennis nodig. Daarom krijg je ondersteunende lessen in bepaalde vakgebieden.

Onderdelen van de opleiding zijn:
• voorbereiden productieproces
• opstarten en bedienen van apparatuur
• bewaken procesverloop
• uitvoeren kwaliteitscontroles aan proces en product
• onderhouden apparatuur
• bewaken en bijstellen van procesautomatisering
• optimaliseren procesverloop en/of product
• bewaken van de planning
• begeleiden en instrueren medewerkers

Wat heb je nodig om aan deze opleiding te beginnen
Een BBL-opleiding sluit aan bij je werk. Je kunt beginnen als een baan hebt bij een bedrijf in de betreffende sector. Je moet afspraken maken met je leidinggevende. Afhankelijk van opleiding en ervaring bepalen we in overleg in welk niveau je kunt starten.


Doorstroommogelijkheden
Na deze niveau 3 opleiding kun je door op niveau 4, bijvoorbeeld als operator C voeding.

Kosten
​Klik hier voor een overzicht van de opleidingskosten.


Diploma
Je behaalt het diploma ​Vakbekwaam medewerker Voeding en Technologie (25461). Dit is een mbo-diploma op niveau 3.