Procesoperator C voeding BBL (niveau 4)

Wat leer je
Een BBL-opleiding sluit aan bij het beroep dat je uitoefent. In deze opleiding leer je over hoe je in verschillende productieprocessen apparatuur bedient, instelt en onderhoud. Daarnaast leer je aan welke regels je te houden hebt en hoe je controles uitvoert op het product en het productieproces.  De nadruk ligt op de technische apparatuur: je bewaakt de procesbesturing en stelt deze bij als dat nodig is. Je bent betrokken bij procesverbetering en productontwikkeling. Ook het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden behoort tot je taakgebied Hier wordt in de opleiding uitgebreid aandacht aan besteed.
Natuurlijk heb je ook een brede algemene kennis nodig. Daarom krijg je ondersteunende lessen in bepaalde vakgebieden.

Onderdelen van de opleiding zijn:
• voorbereiden productieproces;
• opstarten en bedienen van apparatuur;
• bewaken procesverloop;
• uitvoeren kwaliteitscontroles aan proces en product;
• onderhouden apparatuur;
• procesautomatisering bewaken en bijstellen;
• optimaliseren procesverloop en/of product;
• bewaken van de planning;
• begeleiden en instrueren medewerkers;
• het leveren van input voor procesverbetering en productontwikkeling;
• het opstellen van een plan van aanpak voor procesverbetering en productontwikkeling;
• het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden.

Wat heb je nodig om aan deze opleiding te beginnen
Een BBL-opleiding sluit aan bij je werk. Je kunt beginnen als een baan hebt bij een bedrijf in de betreffende sector. Je moet afspraken maken met je leidinggevende. Afhankelijk van opleiding en ervaring bepalen we in overleg in welk niveau je kunt starten.


Doorstroommogelijkheden
Na deze niveau 4 opleiding kun je door op hbo-niveau. Voor sommige vakgebieden kun je een AD (associate degree) programma volgen.

Kosten
​Klik hier voor een overzicht van de opleidingskosten.

Diploma
Je behaalt het diploma ​Vakexpert Voeding en Technologie (25463). Dit is een mbo-diploma op niveau 4.