Techniek voor voedingsoperators; basis

In de voedingsmiddelenindustrie werken operators met complexe apparatuur. Basis kennis van techniek is noodzakelijk om de productie optimaal te laten verlopen. De operator draagt bij aan eerstelijns onderhoud, doet technische inspecties. Eenvoudige standaard technische taken moet de operator zelf kunnen uitvoeren. Bij complexere zaken ondersteund hij de monteur.

In dit  scholingstraject leert de cursist de basisbegrippen met betrekking tot besturing, meet – en regeltechniek, utilities en overbrengingstechnieken, waardoor hij in staat is eenvoudige storingen te kunnen analyseren en (zelfstandig) op te lossen.

Techniek vraagt  om inzicht. Dit wordt geoefend vanuit praktijksituaties uit de eigen praktijk of in een geconstrueerde omgeving (praktijk- / oefenruimte)

 

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen op basisniveau zijn:

  • Operatorschap en proceskennis,
  • Pneumatiek,
  • Sensoren,
  • Utilities
  • Besturingstechniek,
  • Aandrijfsystemen, assen en lagers,
  • Inspectie, onderhoud, storingen,
  • Creëren persoonlijke beroepshouding, reflecteren op eigen gedrag

 

Doelgroep

Cursisten die werken in levensmiddelenindustrie en met beter inzicht in de productie een actieve bijdrage kunnen leveren bij onderhoud en het voorkomen en oplossen van verstoringen.

Groepsgrootte

8-12  cursisten

Cursusduur

12 weken, waarvan 10 bijeenkomsten van 3 uur, het maken van praktijkopdrachten en zelfstudie en een praktijkexamen.

Afronding

Met het behalen van het examen wordt het MBO certificaat Productietechniek geschikt voor niveau 2 (K0333) behaald.

Prijs

Op aanvraag.

Aanmelden

Klik hier om aan te melden.

Meer informatie

Wijnand Verschuur
E w.verschuur@mbolifesciences.nl
T 058 284 65 00
M 06 51 14 66 87