Werken in de levensmiddelenindustrie

In de levensmiddelenindustrie worden er eisen gesteld aan het personeel op het gebied van persoonlijke en werkhygiëne, microbiologie, reinigen en desinfecteren, zodat de producten die worden geproduceerd veilig zijn om te consumeren. Deze training geeft de cursist de voldoende basiskennis en vaardigheden om te voldoen aan wettelijke regels en de voorschriften van het bedrijf.

 

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Persoonlijke en bedrijfshygiëne, orde en netheid, afvalstroombeheersing
  • Basis microbiologie, levensvoorwaarden, bederffactoren, nemen van monsters
  • Reinigen en desinfecteren
  • Wettelijke vereisten m.b.t. voedselveiligheid
  • Werken volgens HACCP principes, herkennen en erkennen van afwijkingen en het nemen van geplande maatregelen
  • Basiskennis van omzettingsprocessen
  • Creëren persoonlijke beroepshouding, reflecteren op eigen gedrag

 

Doelgroep

Cursisten die starten met het werken in de levensmiddelenindustrie.

Groepsgrootte

8-12  cursisten

Cursusduur

12 weken, waarvan 10 bijeenkomsten van 3 uur, het maken van praktijkopdrachten en zelfstudie en een examen.

Afronding

Met het behalen van het examen wordt het MBO certificaat Voeding, industriële processen (K0651) behaald

Prijs

Op aanvraag

Aanmelden

Klik hier om aan te melden.

Meer informatie

Wijnand Verschuur
E w.verschuur@mbolifesciences.nl
T 058 284 65 00
M 06 51 14 66 87